Regulamin serwisu Remontomania.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Remontomania.pl, dostępnego pod adresem [Wpisz adres strony].

1.2. Serwis Remontomania.pl jest prowadzony przez M. Wazowski Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą w Zamościu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000620196, NIP: 9223053021, REGON: 364534633. Adres korespondencyjny : Remontomania.pl 22-400 Żdanów 40 (Złota Skrzynka)

1.3. Użytkownikiem serwisu Remontomania.pl może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu.

2. Usługi świadczone w serwisie

2.1. Serwis Remontomania.pl oferuje następujące usługi:

3. Rejestracja w serwisie

3.1. Korzystanie z niektórych funkcji serwisu Remontomania.pl wymaga rejestracji.

3.2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

3.3. Podczas rejestracji użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane:

3.4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych.

3.5. Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje dostęp do swojego profilu, w którym może modyfikować swoje dane oraz korzystać z dodatkowych funkcji serwisu.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

4.1. Użytkownik ma prawo do:

4.2. Użytkownik zobowiązany jest do:

5. Prawa autorskie

5.1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie Remontomania.pl są chronione prawem autorskim.

5.2. Użytkownik serwisu może korzystać z treści zamieszczonych w serwisie wyłącznie na własny użytek.

5.3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie treści zamieszczonych w serwisie bez zgody właściciela serwisu jest zabronione.

6. Odpowiedzialność

6.1. Serwis Remontomania.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

7. Postanowienia końcowe

7.1. Regulamin niniejszy może ulec zmianie.

7.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w serwisie.

7.3. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

7.4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie na adres e-mail serwisu oświadczenia o wypowiedzeniu.

7.5. Serwis Remontomania.pl ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą.